Inlägg publicerade under kategorin Slutprojekt Södertälje

Av Mattias Josefsson - 4 juni 2008 12:25

Jag har flyttat till http://sagamo.wordpress.com


Jag fick precis besked från Mattias Johansson, art director i arbetsgruppen på Berghs som haft Södertälje kommun i slutprojekt, att vår film från slututställningen nu finns på youtube.


Filmen är absolut sevärd och är gjord av Anders Bergmark och Carl Fredrik Jannerfeldt i arbetsgruppen.

 

Läs mer om Project ThinkANNONS
Av Mattias Josefsson - 25 maj 2008 18:56

Jag har flyttat till http://sagamo.wordpress.com


I dag avslutades Berghs slututställning 2008. Här är några av de bilder som jag tog under utställningsdagarna.

 

Roliga dagar. Ansträngande dagar. Oförglömliga dagar. Ett minne för livet.


Titta gärna på de andra bilder jag lagt in under utställningsdagarna.


Bilder från Project Think på vernissaget på Berghs.

ANNONS
Av Mattias Josefsson - 24 maj 2008 09:19

Jag har flyttat till http://sagamo.wordpress.com


Det är krävts mycket tankar, många timmar och skapat mycket vånda och förtvivlan för att arbeta fram konceptet Project Think. Bilden visar Anders Bergmark under en av många kvällar då gruppen stötte på patrull.

 

Men vi kan trösta oss med att det löste sig även denna gång. Konceptet Project Think blev mycket lyckat. Uppdragsgivaren är nöjd och funderar på hur de ska gå vidare med lösningen.


Kuriosa; bilden är tagen på Berghs, rum 32, även kallad bunkern.

Av Mattias Josefsson - 24 maj 2008 09:08

Jag har flyttat till http://sagamo.wordpress.com


Project Think ger Södertälje någonting positivt att skapa kommunikation på och därigenom förändra bilden av och attityden till Södertälje. Project Think skapar förutsättningen för berättelsen snarare än berättelsen i sig.

 

Project Think som är ett löpande CSR-arbete syftar till att skapa engagemang inåt – in i kommunen – och kommunikation utåt – mot omvärlden. Project Think visar på handlingskraft samtidigt som det visar bredden i Södertäljes närings- och föreningsliv.

 

Engagemanget kan ske inom tre olika fokusområden och på tre olika nivåer. De tre fokusområdena Project Think bygger sitt engagemang inom är miljö, hälsa och socialt. Det innebär att all verksamhet inom Project Think på något sätt berör något eller några av dessa områden. Verksamheten inom dessa tre områden kan sedan ske på olika engagemangsnivåer: arbetsplatsen, lokalt i Södertälje eller internationellt.


Fokusområdena är: 

Miljö - ekologi, klimatfrågor, biologisk mångfald och resurseffektivisering.

 

Hälsa - psykisk och fysisk hälsa. Kost, motion och frågor inom alkohol, narkotika och tobak.

 

Socialt - integration och jämställdhet. Demokrati, utbildning, tillgång till kultur, företagande och anti-mobbing.

                     

Utöver fokusområdena ovan sker alltså verksamheten på en eller flera engagemangsnivåer. Ingen nivå är bättre än någon annan utan säger bara mot vilken målgrupp man riktar sig. Projektet lämnar utrymme för att på sina villkor delta och vissa parter i projektet kanske bara har resurser att delta på en viss nivå.


Engagemangsnivåerna är:

Engagemang på arbetsplatsen

Engagemanget på arbetsplatsen är för arbetsmiljö och/eller de anställda. Målen sätts efter varje deltagande parts förmåga men en rimlig lägsta nivå måste sättas i projektet för att behålla en trovärdighet. Exempel på mål och engagemang är inom återvinning, energibesparing/”klimatneutralitet”, läsande och föräldraskapskurser genom Mentor Sverige.


Engagemang i lokala samhället

Utöver engagemanget på arbetsplatsen så är viss verksamget riktad mot övriga Södertälje. Det kan vara mentorskap genom Mentor Sverige, öka motionerandet genom Friskis och Svettis eller öka incitamenten till företagande genom Ung Företagsamhet.


Engagemang internationellt

Vad gäller engagemanget på arbetsplatsen och det lokala samhället så är verksamheten ofta löpande medan det internationella engagemanget sker i samband med Project Think Days. Varje år har ett särskilt internationellt problem inom något av fokusområdena utsetts till ”årets internationella engagemang”. Detta internationella projekt samlar en arbetsgrupp från olika föreningar och företag i Södertälje. Tillsammans ska de hjälpa till inom ett biståndsprojekt. Fokus bör ligga på olika typer av problemlösande för att kommunikationen sedan ska fokusera på att det är samarbetet som löser problem.


Ett exempel på detta är s.k Water harvesting. Det innebär att man sparar på vattenresurser genom att samla regnvatten på olika sätt. Water harvesting har blivit ett sätt att samla vatten för olika ändamål i fattiga områden. Flera organisationer arbetar för att sätta upp dessa system i lokala samhällen i fattiga regioner. Ett exempel på en sådan organisation är FN-organisationen UNICEF.

 
Av Mattias Josefsson - 22 maj 2008 21:39

Jag har flyttat till http://sagamo.wordpress.com


Precis hemkommen från vernissage på Berghs där årets slututställning har presenterats. Tog några bilder från vår monter som kommer att finnas för beskådning hela helgen. Kom gärna förbi om du har tid. Jag eller någon annan i gruppen presenterar gladeligen vårt arbete för Södertälje kommun för dig.


 Vår monter som beskriver Project Think som inkluderar idel starka varumärken bland annat Axa, Saltå Kvarn, Scania, Telge Energi och Astrazeneca.


 Montern ur annan vinkel. Du ser den handsydda zeppelinaren som Elsa Andrén fixat i veckan och de två bildskärmarna där du kan se på filmen som beskriver Project Think som Carl Fredrik Jannerfeldt och Anders Bergmark har snickrat ihop. En toppenfilm faktiskt!


Två nöjda gruppmedlemmar pustar ut, Elsa Andrén och Mattias Johansson. Sophie Hedberg presenterar arbetet inför några intresserade åhörare.


Slutligen presenterar jag stolt the moviemakers, Carl Fredrik Jannerfeldt och Anders Bergmark som slitit dag och natt för att få ihop filmen.


Av Mattias Josefsson - 19 maj 2008 19:39

Jag har flyttat till http://sagamo.wordpress.com


I förra veckan presenterade arbetsgruppen på Berghs som haft Södertälje kommun som uppdragsgivare sitt resultat. Med rubriker som ”Kreativa krafter ska profilera kommunen” och ”Kommunen ska bli attraktivare” har slutarbetet har även väckt medias intresse.


Saxat ur Länstidningen den 19 maj.


Saxat ur Södertälje-Posten den 9 maj.


Av Mattias Josefsson - 18 maj 2008 19:45

Jag har flyttat till http://sagamo.wordpress.com


I samband med att studentgruppen på Berghs som har haft Södertälje kommun som uppdragsgivare presenterade sitt arbete för kunden överlämnades ett Leave-behind dokument. Dokumentet beskriver konceptet Project Think bland annat kärnvärden, verksamhet och kommunikationsplan.

 

Så sammanfattar gruppen Project Think:

Södertälje kommun har gett en studentgrupp på Berghs School of Communication i uppdrag att i ett examensprojekt ta fram ett koncept för att locka nya företag till Södertälje. Arbetsgruppen på Berghs har i samråd med uppdragsgivaren valt att jobba för att skapa en positiv attityd till Södertälje som näringslivskommun.

 

Arbetsgruppen har tagit fram ett koncept som bygger på Corporate Social Responsibility (CSR) och drivs av Södertälje kommun under namnet Project Think. Project Think innebär att Södertäljes närings- och föreningsliv samt skolor och högskola går in i olika initiativ för samhällets utveckling inom miljö, hälsa och social integration.

 

Invånarna i Södertälje saknar idag något självklart positivt och övergripande för Södertälje att ta upp i samtal. Och trots Anders Lagos besök i amerikanska kongressen i Washington som skapat positiv uppmärksamhet råder överlag en splittrad och dels dålig bild av Södertälje i Sverige idag.

 

Project Think är ett effektivt sätt för kommunen att skapa och bygga kommunikation som omfattar hela Södertälje kommun och ett projekt för medlemmarna att arbeta med CSR. Socialt ansvartagande är högaktuellt inom näringslivet och är viktigt för medlemmarna då det stärker varumärket samt ökar lönsamheten.

 

Project Think lämpar sig väl som kommunikation för Södertälje då kommunen redan idag kännetecknas av ett solidaritetsarbete i flyktingfrågan samt är en stark näringslivskommun. Södertälje har stor bredd i närings- och föreningsliv, men är också en segregerad stad.


I Project Think samarbetar kommun, närings- och föreningsliv på arbetsplatser, i det lokala samhället och internationellt för långsiktigt hållbar tillväxt. Detta inom ramen för miljömässigt, hälsomässigt och socialt ansvarstagande. Projektet stärker bilden av Södertälje som en stark näringslivskommun vilken är i framkant vad gäller samhällsansvar.

 

Project Thinks verksamhet är löpande över hela året.  Fokus ligger på tre dagar, Project Think Days, då verksamheten presenteras, utvärderas och debatteras under publika former.

 

Rent kommunikativt ligger insatserna kring Project Think Days och främst på det internationella engagemanget. Project Think skapar förutsättningen för kommunikation och är främst ett PR-projekt. Köpta kanaler används sparsamt och då främst för att öka varumärkeskännedomen.


Läs mer: berghsdepartmentstore.se/sodertalje

Av Mattias Josefsson - 17 maj 2008 18:30

Jag har flyttat till http://sagamo.wordpress.com


En konkret utmaning någonstans i världen som kräver en lösning. Med det som utgångspunkt involveras hela Södertäljes kreativa krafter genom kommunen, det lokala föreningslivet och näringslivet i Project Think. Det föreslår arbetsgruppen på Berghs som har haft i uppdrag att hjälpa kommunen att profilera sig som en mer näringslivsvänlig kommun.


Det är just att alla lokala krafter samlas för att lösa en gemensam utmaning som gör projektet världsunikt inom CSR, corporate social responsibility.

– Det kan vara allt från att försöka att lösa vattenförsörjningen i en by i Moçambique, förbättra förutsättningarna för fisken i Östersjön eller försöka att hjälpa ett utrotningshotat djur i Pakistan, säger Carl Fredrik Jannerfeldt, copywriter i arbetsgruppen.

 

Södertälje är en av landets mest framgångsrika kommuner och anses vara Sveriges mest kreativa kommun med bäst förutsättningar att möta framtiden.

– Genom att bjuda på sin kreativitet och kompetens kan något unikt skapas. Projektet i sig genererar också en miljö som kan ligga till grund för att nya spännande affärsidéer och samarbeten som kan växa fram under arbetets gång, säger Sophie Hedberg, produktionsledare i arbetsgruppen.

 

För att få vara med i Project Think krävs att aktörerna själva går med på att sätta upp och arbeta med lokala miljö-, hälso- och sociala mål, som exempelvis energibesparing, kost, jämställdhet eller integration.

– Tanken är att Project Think ska fungera som ett paraply och förena alla varumärken och all den unika kunskap som kommunen besitter och fungera som en motor för att förbättra villkoren både lokalt och globalt, säger Mattias Johansson, art director.

 

Arbetsgruppen på Berghs föreslår att Project Think genomförs första gången i maj 2009 med inriktning på vattenförsörjning. Tanken är att Södertälje årligen ska genomföra Project Think i samarbete med olika ideella organisationer och teman varje år.

 

Om uppdraget

Syftet är att profilera Södertälje som en attraktiv kommun för företag och entreprenörer som vill expandera sin verksamhet i storstadsregionen eller som överväger att flytta sin verksamhet hit. Arbetet visas på slututställningen på Berghs i Stockholm den 23-25 maj.

 

I arbetsgruppen ingår: Anders Bergmark, planner, Anna Hibbs, marknadskommunikatör, Elsa Andrén och Sophie Hedberg, produktionsledare, Mattias Johansson, art director, Carl Fredrik Jannerfeldt, copywriter, Mattias Josefsson, kommunikationsstrateg.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se